Wat zijn de afmetingen van een container?  : De stelregel is wanneer je een auto op de gewenste plaats kan parkeren, kunnen wij er een container plaatsen. De afmetingen van onze containers zijn lengte +/-5,5m, breedte +/-2,2m en hoogte variĆ«rend naar het volume van 1 tot +/-2,5m.

 

 

Wat is het soortelijk gewicht van de afval? : "Gewoon" gemengd restafval, zonder steen en/of zand weegt gemiddeld ongeveer 100 a 120 kg/m3 dit kan in sommige gevallen hoger liggen bij het zeer goed stapelen of bij bepaalde afvalstromen die al iets meer wegen bv roofing. Maar dikwijls ligt het ook lager wanneer bv veel plastic, isolatie, isomo of andere lichte afvalstromen geladen worden. Steenpuin weegt algauw 1500kg/m3 en zand grond tot 2000kg/m3.

 

Waarom geen steenpuin en/of zand /grond tussen het gemengd afval mengen? : Gemengd restafval wordt afgerekend per gewicht wat de eerlijkste manier is voor beide partijen, de klant betaalt wat hij gebruikt (de vervuiler betaalt principe) en de containerdienst ontvangt wat er verwerkt moet worden niet minder maar ook niet meer zoals bij de forfaitaire prijzen het geval is. Gezien het soortelijk gewicht van steenpuin en zand 10 tot 20x hoger en de verwerkingsprijs 10x lager is dan gewoon gemengd restafval, begrijpt u dat deze 2 afvalstromen mengen niet de meest geschikte manier is. Trouwens verbiedt de milieuwetgeving om dergelijke mengelingen te maken immers op deze manier kan geen goede scheiding gemaakt worden en komt de recyclage van de producten in het gedrang wat slecht is voor hergebruik en milieu

Zelfs bij kleinere partijen bent u goedkoper af om steenpuin, zand en gemengd afval gescheiden in 2 containers af te voeren. Als u het niet sorteert bij de bron wat heel eenvoudig is moet iemand anders het doen wat veel moeilijker en duurder is.